Biblionef’s missie is het willen bijdragen aan beter opgeleide generaties, zij die in de toekomst de ter beschikking staande waardevolle hulpbronnen zullen moeten beheren en aanwenden.
De gids ‘Bomen van Tonka-eiland’ (van Troon en Van den bergh-Lodeweyckx, 2010), die werd uitgegeven dankzij een financiering van WWF Guianas, ondersteunt Biblionef’s gedachtengoed over de noodzaak van informatie ten behoeve van goed opgeleide generaties ter bescherming en instandhouding van deze belangrijke hulpbron.

De beschrijving van de meeste boomsoorten evenals de uitleg over andere aspecten van de biodiversiteit op en rondom Tonka eiland zijn geschreven door Pieter Teunissen. Enige aanvullingen werden door Chantal Van den bergh verricht. Determinatie van de boomsoorten werd uitgevoerd door Suriname’s gekende boomkenner-veldbotanicus Frits van Troon, voorzitter van de Stichting Panda, beheerder van Tonka-eiland. Foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Johan Baetens, Viviane Lodeweyckx en Chantal Van den bergh-Lodeweyckx.

Stichting Biblionef Suriname ondersteunt haar doel middels het gratis beschikbaar stellen van nieuwe leesboeken aan jeugdigen in geheel Suriname. Door gebruik te maken van de digitale snelweg hoopt zij een ruimer publiek te kunnen bereiken.

Stichting Biblionef Suriname
Stadionlaan 2
Paramaribo – Suriname