De Stichting Biblionef Suriname is lid van een grotere Biblionef familie. Alle leden van deze familie werken autonoom en hebben eigen werkwijzen. De nauwste samenwerking is met Biblionef Vlaanderen vzw en Stichting Biblionef Nederland.

Biblionef Vlaanderen vzw

Steunt SBS in haar werkingskosten en met aankoop en verzending van nieuwe boeken. Steunt eveneens Biblionef South Africa.

Adres: Dambruggestraat 171, 2060 Antwerpen, België. Tel: 32 32321394.

ePost: info@biblionef.be website: www.biblionef.be

Stichting Biblionef Nederland

Ontvangt grote partijen nieuwe boeken van uitgevers en zorgt voor verzending naar Suriname. Steunt ook Biblionef South Africa met boekenzendingen.

Adres: Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, Nederland. Tel: +31 703140565,

Fax: +31 (0) 70 3140571

ePost: biblionef@kb.nl website: www.biblionef.nl

Biblionef France

Verzamelt en verzendt Franstalige boeken naar Franstalige gebieden voornamelijk Afrika.

Adres: 48, bld Diderot, 75012 Paris, Frankrijk. Tel: +33 143407610, Fax: +33 143407624

ePost: biblionef@wanadoo.fr website: www.biblionef.com

Biblionef South Africa

Is een boekendepot dat steunt krijgt van Stichting Biblionef Nederland en Biblionef Vlaanderen vzw.

Adres: Central Square 4, Pinelands 7405, Cape Town, South Africa. Tel: +27 215310447,

Fax: +27 21 5310455

ePost: bibsa@iafrica.com website: www.biblionefsa.org.za

Actueel

Een van Suriname’s rijke hulpbronnen is de natuur waaronder o.m. het bos dat nog zo’n 90% van Suriname bedekt en nog veelal bestaat uit primair bos. Het recent beschikbaar gekomen boekje “Bomen van Tonka” ondersteunt Biblionef’s gedachtegoed over de noodzaak van goed opgeleide generaties ter bescherming en instandhouding ook van deze hulpbron.