aar komen de boeken vandaan?

Het boekenbestand van het Kinderboekendepot wordt voor het overgrote deel en op regelmatige basis aangevuld door Biblionef vestigingen in Vlaanderen en Nederland. Daartoe ondernemen beide allerlei fundraising aktiviteiten. Wanneer het budget van de SBS het toelaat worden er ook lokaal leesboeken, en dan uitsluitend van Surinaamse schrijvers, aangekocht. Het streven is om een gevariƫerd en zo groot mogelijk aanbod van verschillende titels in voorraad te hebben. Om van hoge kortingen te kunnen genieten dienen er vaak minimum aantallen per titel te worden aangekocht.

Waar komen de fondsen vandaan?

Stichting Biblionef Suriname is geheel afhankelijk van donaties. Zij wordt momenteel in grote mate gesteund door Biblionef Vlaanderen vzw.

Schenking van boeken en controle

Aanvraag en afgifte van de boeken zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. Vertegenwoordigers van de instellingen kunnen bij het Kinderboekendepot terecht op de openingsdagen. Aan vertegenwoordigers van instellingen in verafgelegen gebieden wordt getracht de boeken onmiddellijk mee te geven daar deze doorgaans maar voor korte duur in Paramaribo verblijven.
Bij aanvraag verbindt de aanvrager zich ertoe om na verloop van 6 maanden na afgifte van de boeken een bezoek van Biblionef toe te staan alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een tweede, derde, enz. aanvraag. Dit bezoek beoogt meerdere doelen: nagaan of kinderen daadwerkelijk toegang krijgen tot de afgeleverde boeken; mogelijke andere boekenwensen leren kennen en op welke wijze er kan worden geholpen bij het inrichten en goed functioneren van een bibliotheek.

Wat wordt er van de ontvanger van de boekenschenking verwacht?

Een boek is zeer waardevol zowel in materiƫle als in informatieve zin. Om dit duidelijk te maken en te benadrukken wordt er van de ontvangende instellingen een tegenprestatie gevraagd waarbij geldelijke bijdragen geen optie vormen. Biblionef vraagt daarom dat instellingen, liefst in eigen gemeenschap en naar eigen keuze een tegenprestatie leveren. Dit kan vele vormen aannemen: bv schoonmaken van het schoolerf; fruit dat van huis wordt meegebracht om te schenken aan een kindertehuis; huis en erf van een bejaarde alleenstaande een opknapbeurt geven; toneelstukje opvoeren in een bejaardentehuis enz.

Waarom uitsluitend nieuwe boeken?

De Biblionef zuster organisaties in VLaanderen en Nederland zijn inmiddels bekend bij Europese uitgeverijen en dankzij hun goede reputatie ontvangen zij vaak gratis partijen boeken, of kunnen deze tegen zeer gereduceerde prijzen aanschaffen. Om boeken vanuit Europa naar Suriname te vervoeren dienen hoge vrachtkosten te worden betaald. Economisch gezien is het daarom voordeliger om nieuwe boeken te sturen gezien er van kan worden uitgegaan dat die een langere levensduur hebben. De belangrijkste overweging is echter naar de ontvangers toe. Eenieder ontvangt graag nieuwe spullen of men die nu zelf aankoopt in een boekenwinkel in Europa of gratis krijgt in het binnenland van Suriname.