Tonka-eiland is voor het grootste deel bedekt met primair tropisch regenbos waarbij ‘primair’ betekent dat het bos nog oorspronkelijk is. Surinaamse houtvesters noemen het bos op Tonka-eiland ‘hoog drooglandbos’, waarbij ‘hoog’ slaat op de hoogte van het bos en waarbij ‘droogland’ aangeeft, dat het gebied goed afgewaterd is. Hoog drooglandbos is de meest voorkomende vorm van tropisch regenbos in het Surinaamse binnenland. Andere vormen van tropisch regenbos vinden we vooral in de kustvlakte, nl. ‘hoog drasbos’ dat voorkomt in gebieden die gedurende de regentijd onder water lopen, en ‘hoog zwampbos’, dat aangetroffen wordt in gebieden die vijwel het gehele jaar door onder water staan.

Naast primair hoog drooglandbos vinden we op Tonka-eiland ook ‘secundair’ bos. Secundair bos treffen we aan op plaatsen waar het bos ooit gekapt is geweest voor de aanleg van ‘kostgrondjes’ en op plaatsen waar het bos eens door een sibibusi (wervelstorm) zwaar beschadigd werd. Een geheel ander type secundair bos ontwikkelde zich langs de rand van het eiland, waar het bos door extreem hoge waterstanden van het stuwmeer verdrinkt.