Vooral in het kronendak van het bos vinden we vele epiphyten. Epiphyten zijn planten, die op stammen en takken groeien (‘epi’ = ‘op’, ‘phytos’ = ‘plant’), echter zonder dat ze daarbij water of voedsel onttrekken aan het levende weefsel van hun gastheer. Het zijn dus geen ‘parasieten’, zoals ze soms (foutief) genoemd worden. Epiphyten komen slechts voor binnen een beperkt aantal plantenfamilies. We vinden ze vooral in de familie der orchidee├źn (Orchidaceae), de bosananas-familie (Bromeliaceae), de tayer-achtigen (Araceae) en de zwarte-peperfamilie (Piperaceae). Ook onder de varens, mossen en korstmossen treffen we veel epiphyten aan.

Omdat we niet door het kronendak kunnen lopen krijgen we in het bos niet veel epiphyten te zien. Maar soms breekt een tak af of valt er een boom om waarvan de takken beladen zijn met epiphyten. Die epiphyten leven echter meestal niet lang: komen ze op donkere plaatsen terecht, dan kwijnen ze weg. komen ze in de volle zon terecht, dan drogen de meesten uit.