Het Brokopondo stuwmeer rondom Tonka-eiland staat bekend als goed viswater. De piranha (pireng) komt er in commerciële hoeveelheden voor, maar de minder algemene tukunari wordt als consumptievis meer gewaardeerd. Behalve de tukunari is ook de anyumara bij de vissers zeer in trek, doch om deze grote roofvis te vangen moet men de zijkreken van het stuwmeer opzoeken. Recent werd door sportvissers in het zuidelijk deel van het meer op grote diepten met weinig stroming een kubi-soort ‘ontdekt’.

Behalve door mensen, wordt er in het stuwmeer natuurlijk ook door dieren gevist, zoals door de grote blauwe reiger (kumawari), de grote witte reiger (galin) en de aalscholver (fis’man). Een enkele keer ontmoet men ook een groepje reuzenotters (bigi watradagu). In oeverbegroeiingen zijn capybara’s (kapuwa) geen zeldzaamheid.