Pitheciidae

Black Bearded Saki

Chiropotes satanas


© Wikimedia Commons
English Black or Common Bearded Saki
Dutch Baardsaki / Satanaap
  
Sranan Bisa / Kwataswagri
Trio Isoimë
Wayana Isoimë

Class:

Order:

Family:


White-faced Saki

Pithecia pithecia

Male
© Vanessa Kadosoe
English White-faced Saki / Guianan Saki
Dutch Witgezichtsaki / Witkopaap
  
Sranan Wanaku / Weti-ede-keskesi
Trio Ariki
Wayana Kusili

Class:

Order:

Family: