Tussen de bosranden en het Brokopondo stuwmeer vinden we op Tonka-eiland de zogenaamde ‘rots en steenstranden’, waar tijdens hoge waterstanden de golven van het stuwmeer het verdronken bos hebben opgeruimd. Die golven hebben ook de fijne delen van de laterietbodem weggespoeld, de laterietsteentjes schoongewassen en en rode laterietrotsen blootgespoeld. Hier en daar is ook wat zand opgewoeld en aangespoeld. Als de waterstand van het stuwmeer voor langere perioden laag blijft, raken de stranden begroeid met allerlei grassen en schijngrassen, breedbladige kruiden, kleine struiken en lianen. Tot nu toe werden ruim 20 soorten genoteerd. Zulke pionierplanten zijn tijdelijke bezoekers: bij een volgende hoge waterstand zullen ze weer verdrinken.